بازار تاریخی ارومیه همراه با عکس

. بازار تاریخی ارومیه همراه با عکس . بازار تاریخی ارومیه همراه با عکس بازار تاریخی ارومیه یکی از آثار کم‌نظیر دوران صفویه است که همچنان پویایی خود را حفظ کرده است. این بازار تا قبل از نفوذ زندگی ماشینی، مرکز اصلی داد و ستد بوده و مرکز تجاری- اجتماعی شهر محسوب می‌شد و از این نظر دارای اهمیت ویژه‌ای بود. بازار اروميه در بخش جنوب شرقی شهر اروميه واقع گرديده است كه در حال حاضر بخش عمده و سالم آن در بين خيابان‌های امام، عسگرآبادی، اقبال و منتظری محصور می‌باشد .در بازار ارومیه هر راسته از سبک و شکل خاص دوره خود پیروی کرده است. از خصوصيات بارز اين مجموعه، سادگی معماری آن است؛ علیرغم تنوع شکل طاق‌ها، چشمه و گنبدها، مجموعه بازار از سادگی ویژه‌ای برخوردار است. بازار ارومیه اگرچه از آثار دوره صفویه می‌باشد اما در طول زمان با تغییر شیوه زندگی، دستخوش تغییرات زیادی شده است به عنوان مثال حمام این بازار متعلق به دوره زندیه و قاجاریه می‌باشد. بازار تاریخی ارومیه بازار تاریخی ارومیه بازار تاریخی ارومیه بازار تاریخی ارومیه بازار تاریخی ارومیه بازار تاریخی ارومیه بازار تاریخی ارومیه بازار تاریخی ارومیه
بازار تاریخی ارومیهبازار تاریخی ارومیه