آبشار سرطاف ایلام همراه با عکس

. آبشار سرطاف ایلام همراه با عکس . آبشار سرطاف ایلام همراه با عکس   آبشار سرطاف یکی از جلوه‌های زیبای طبیعت در شهرستان ایلام است که در شرق روستای شهید کشوری و جنوب شهرستان ایلام قرار دارد. این آبشار چند پله‌ای محوطه وسیعی را دربر می‌گیرد و معمولاً در فصول کم‌آبی، خشک می‌شود. این آبشار یکی از تفرجگاه‌های شهرستان ایلام محسوب می‌شود و همواره بازدیدکنندگان بسیاری از دور و نزدیک به این منطقه مراجعه می‌کنند. آبشار سرطاف آبشار سرطاف آبشار سرطاف آبشار سرطاف آبشار سرطاف آبشار سرطاف