سوغات ایلام همراه با عکس

. سوغات ایلام همراه با عکس .

سوغات ایلام همراه با عکس

  استان ایلام در غرب دامنه سلسله جبال زاگرس قرار گرفته و از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان، از شمال با استان کرمانشاه و ار سمت غرب با کشور عراق همجوار است. مهمترین سوغاتی و صنایع دستى استان ایلام که به دست هنرمندانه زنان و دختران ایلامى مخصوصا در نواحى ایلام، دره شهر، شیروان چرداول و ایوان تولید می‌شود فرش کرک و ابریشم و گلیم منحصر بفرد گل برجسته است که نقش و نگارهاى آن از طبیعت و تاریخ و فرهنگ این منطقه الهام گرفته است. سوغات ایلام سوغاتی‌های استان ایلام مهمترین سوغات محلی استان ایلام عبارتند از: روغن حیوانی و کره محلی با طعم بسیار لذیذ عسل کوهی و ناب مناطق سورگه و شلم کشک، کنجدو گردو ترخینه، که با توجه به مواد به کار رفته در آن درمان بسیار خوبی برای سرما خوردگی است سقز محلی (شیره درخت بنه) که به وفور در کوه ها ی استان وجود دارد شیرینی پژی بر ساق، شیرینی کله کنجی، شیرینی کاک حلوائی بگل (ترکیبی از پودر کشک و خرما) کله کنجی، گمکه، جاجیم، نمد، سیاه چادر. از مهمترین صنایع دستى دیگر استان جاجیم بافى، نمد مالى، گیوه بافى، فرنجى مالى، قتره بافى، صنایع چوبى نیز از جمله ملزومات ورزشى و خانگى است که بدست هنرمندان ایلامى‌ها ساخته می‌شود