منطقه جنگلی لردگان همراه با عکس

  منطقه جنگلی لردگان همراه با عکس   این منطقه با وسعت 16300 هکتار اراضی جنگلی، از شمال به شهر اردل ، از جنوب به مرز استان کهگیلویه و بویر احمد ، از شرق به فلارد و از غرب به مرز استان خوزستان محدود می شود . نواحی عمدة جنگلی این منطقه شامل: 1-منج 2-بیدله 3-اوره 4-بردکارخانه 5-بارز 6-شوار 7-سبز کوه است. منطقه جنگلی لردگان منطقه جنگلی لردگان منطقه جنگلی لردگان منطقه جنگلی لردگان