چشمه برم شهرکرد همراه با عکس

. چشمه برم شهرکرد همراه با عکس . چشمه برم شهرکرد همراه با عکس جوشش چشمه های مصفای برم در مرکز شهر لردگان ، گردشگاهی با همین نام را به وجود آورده است . این چشمه علاوه بر تامین آب کشاورزی ، یکی از سر شاخه های کارون به حساب می آید و چشم انداز زیبایی را برای شهر لردگان به وجود آورده است . چشمه برم چشمه برم چشمه برم