بازار شيخ علاء الدوله + عکس

. بازار شيخ علاء الدوله + عکس . بازار شيخ علاء الدوله + عکس بازار شيخ علاءالدوله از جنوب خيابان امام خميني سمنان و متصل به آن شروع مي‌شود و در 2000 متري، اندکي به شمال متمايل مي‌شود و در شمال خيابان امام خميني متصل به آن تا گورستان قديمي علمدار ادامه مي‌يابد. به سبب احداث اين خيابان، اين بازار به دو قسمت تقسيم شده است. بازار در قرن هشتم به همت شيخ علاءالدوله سمناني عارف مشهور ايران همزمان با بناي شبستان شيخ علاءالدوله ساخته شد، مرکز خريد و فروش کالا و مايحتاج مردم بود. بازار مذکور در دورة قاجاريه تعمير و مرمت شد، ولي به مرور زمان اهميت خود را از دست داد. از جنوب خیابان امام خمینی سمنان شروع شده و در دو کیلومتری اندکی به شمال متمایل می شود و در شمال خیابان امام خمینی و متصل به آن تا گورستان قدیمی علم دار ادامه می یابد. بعد از ساخت این خیابان، بازار به دو قسمت تقسیم شده است. بازار در قرن هشتم به همت شیخ علاءالدوله سمنانی عارف مشهور ایران هم زمان با بنای شبستان شیخ علاءالدوله ساخته شد، مرکز خرید و فروش کالا و مایحتاج مردم بود. بازار یاد شده در دوره قاجاریه تعمیر و مرمت شد ولی به مرور زمان اهمیت خود را از دست داد.بازار شیخ علاءالدوله را به این علت که در مسیر انتقال اموات برای دفن در گورستان علم دار بود، بازار مرده ها نیز می نامند. در سال های اخیر، با تعمیر و مرمت مسجد جامع، قسمتی از این بازار نیز با تلاش سازمان ملی حفاظت آثار باستانی بازسازی شد. علاوه بر این، بازارهای دیگری نیز در سطح استان وجود دارند که مهم ترین آن ها بازار آرادان در روستای آرادان، بازار گرمسار در شهرستان گرمسار و بازار جلوخان سمنان هستند که هم زمان با دوره قاجاریه ساخته شده اند بازار شيخ علاءالدوله را که در مسير انتقال اموات براي دفن در گورستان علمدار بود، بازار مرده‌ها نيز مي‌نامند. در سال‌هاي اخير، با تعمير و مرمت مسجد جامع، قسمتي از اين بازار نيز با تلاش سازمان ملي حفاظت آثار باستاني بازسازي شد و در حال حاضر بيش از پنج تا شش مغازه در آن وجودندارد. علاوه بر اين، بازارهاي ديگري نيز در سطح استان وجود دارد که مهمترين آن‌ها به بازار آرادان در روستاي آرادان، بازار گرمسار در شهرستان گرمسار و بازار جلوخان سمنان هستند که همزمان با دورة قاجاريه ساخته شده‌اند به رواینی ,این بازار به دلیل اینکه در گذشته مرده ها را از آنجا به داخل مسجد جامع می بردند به این نام مشهور شده و علاوه بر آن ,برخلاف بازار اصلی سمنان که بسیار شلوغ و پر سروصداست, این بازار خلوت و ساکت است و عده ای معتقدند به دلیل خلوت بودن این بازار, به بازار مرده ها مشهور شده بازار شيخ علاء الدوله بازار شيخ علاء الدوله بازار شيخ علاء الدوله