معرفی هتل فالکن انگلیس - تور لحظه اخری

  هتل فالکن . معرفی هتل فالکن انگلیس - تور لحظه اخری . معرفی هتل فالکن انگلیس - تور لحظه اخری . اين هتل داراي 30 اتاق مي باشد. .
امکانات تفریحی:
------------------------------------------------------------------------------
 
استخر:
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
اتاق های ویژه:
- اتاقهای پاک و بدون سیگار - اتاق های خانوادگی
امکانات ورزشی:
-------------------------------------------------------------------------------------
 
خدمات:
--------------------------------------------------------------------------------------
 
سایر امکانات:
- انبار بار و چمدان - محل مخصوص کشیدن سیگار - گرمایش - منطقه بدون سیگار . عکسهای هتل فالکن انگلیس   هتل فالکن هتل فالکن هتل فالکن هتل فالکن