معرفی هتل سدارس هاوس انگلیس - تور لحظه اخری

  هتل سدارس هاوس . معرفی هتل سدارس هاوس انگلیس - تور لحظه اخری . معرفی هتل سدارس هاوس انگلیس - تور لحظه اخری . کارکنان مهربان و با دقت هتل، آماده خدمت رسانی میباشند.اين هتل داراي 7 اتاق مي باشد.در باغ هتل استراحت کنيد. .
امکانات تفریحی:
--------------------------------------------------------------------------------
استخر:
---------------------------------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
- اتاقهای پاک و بدون سیگار
امکانات ورزشی:
-------------------------------------------------------------------------------
خدمات:
------------------------------------------------------------------------
سایر امکانات:
- پذیرش شبانه روزی - باغ - گرمایش - منطقه بدون سیگار
.
عکسهای هتل سدارس هاوس انگلیس
هتل سدارس هاوس
هتل سدارس هاوس
هتل سدارس هاوس
هتل سدارس هاوس