معرفی هتل آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ) چین

  آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ) . معرفی هتل آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ) چین . معرفی هتل آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ) چین . امکانات رفاهی هتل شامل استخر سرباز (فصلی) می باشد. .
امکانات تفریحی:
----------------------------------------------------------------------
استخر:
- استخر سرباز (فصلی)
اتاق های ویژه:
--------------------------------------------------------------
امکانات ورزشی:
----------------------------------------------------------------
خدمات:
- خانه داری - لباسشویی - خشکشویی - اتو کشی - فکس و کپی - مرکز تجارت - دستگاه خودپرداز - خدمات تهیه بلیط - پذیرش و ترخیص اختصاصی
سایر امکانات:
- آسانسور - تهویه - گرمایش
.
عکسهای هتل آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ) چین
آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ)
آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ)
آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ)
آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ)
آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ)
آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ)
آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ)
آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ)
آپارتمان سیتیهوم سرویس (شنگ تیان دی شپ)