معرفی هتل آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا روسیه

  آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا . معرفی هتل آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا روسیه . معرفی هتل آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا روسیه . این هتل از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار می باشد.برنامه گردش خود را نيز از ما بخواهيد. .
امکانات تفریحی:
---------------------------------------------------------------------------
استخر:
--------------------------------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
- اتاق های خانوادگی
امکانات ورزشی:
------------------------------------------------------------------------------------
خدمات:
- خدمات تورها - خدمات تهیه بلیط - سرویس ایاب و ذهاب (مشمول هزینه)
سایر امکانات:
- اتاقهای پاک و بدون سیگار - گرمایش - منطقه بدون سیگار
.
عکسهای هتل آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا روسیه 
آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا
آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا
آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا
آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا
آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا
آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا
آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا
آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا
آپارتمانهای ستن اون پلسچاد وستانییا