معرفی هتل آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت روسیه

  آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت . معرفی هتل آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت روسیه . معرفی هتل آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت روسیه . این هتل از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار می باشد.شيشه هاي دوجداره اتاق ها نيز از ورود هرگونه سر و صدا درهنگامي که شما چرت ميزنيد؛ جلوگيري ميکند. برنامه گردش خود را نيز از ما بخواهيد. .
امکانات تفریحی:
-----------------------------------------------------------------------------------
استخر:
-------------------------------------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
- اتاق های خانوادگی
امکانات ورزشی:
------------------------------------------------------------
خدمات:
- خدمات تورها - سرویس ایاب و ذهاب (مشمول هزینه)
سایر امکانات:
- اتاقهای پاک و بدون سیگار - اتاقهای ضد صدا - گرمایش - منطقه بدون سیگار
.
عکسهای هتل آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت روسیه 
آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت
آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت
آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت
آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت
آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت
آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت
آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت
آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت
آپارتمانهای ستن اون رابینستینا ستریت