معرفی هتل آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت روسیه

  آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت . معرفی هتل آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت روسیه . معرفی هتل آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت روسیه . موقعیت جغرافیایی بی نظیر، از ویژگی های متمایز این هتل می باشد.برنامه گردش خود را نيز از ما بخواهيد. .
امکانات تفریحی:
----------------------------------------------------------------------------
 
استخر:
-------------------------------------------------------------------------------
 
اتاق های ویژه:
- اتاق های خانوادگی
امکانات ورزشی:
---------------------------------------------------------------------------
 
خدمات:
- خدمات تورها - سرویس ایاب و ذهاب (مشمول هزینه)
سایر امکانات:
- اتاقهای پاک و بدون سیگار - گرمایش - منطقه بدون سیگار . عکسهای هتل آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت روسیه    آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت آپارتمانهای ستن اون مالایا مرسکایا ستریت