معرفی هتل آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس مالزی

  آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس . معرفی هتل آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس مالزی . معرفی هتل آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس مالزی . امکانات رفاهی هتل شامل استخر روباز ، شیرجه می باشد. اتاقها، به سيستم تهويه مطبوع، مجهز ميباشند.ميهمانان ميتوانند در فعاليت هايي نظير ماهيگيري شرکت کنند. .
امکانات تفریحی:
-------------------------------------------------------------------------------------------
استخر:
- استخر روباز - شیرجه
اتاق های ویژه:
- اتاق های خانوادگی
امکانات ورزشی:
- ماهیگیری
خدمات:
-------------------------------------------------------------
سایر امکانات:
- تهویه
.
عکسهای هتل آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس مالزی 
آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس
آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس
آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس
آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس
آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس
آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس
آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس
آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس
آپارتمانهای شالینیس بایا اماس سرویس