معرفی هتل آل سیزنز پاریس آلزیا ر دس پلانتس فرانسه

  آل سیزنز پاریس آلزیا ر دس پلانتس . معرفی هتل آل سیزنز پاریس آلزیا ر دس پلانتس فرانسه . معرفی هتل آل سیزنز پاریس آلزیا ر دس پلانتس فرانسه . اين هتل داراي 47 اتاق مي باشد.کارکنان پذيرش، شبانه روز پاسخگوي مسافرين مي باشند. .
امکانات تفریحی:
----------------------------------------------------------
 
استخر:
-------------------------------------------------------------
 
اتاق های ویژه:
- اتاقهای پاک و بدون سیگار
امکانات ورزشی:
--------------------------------------------------------------
 
خدمات:
-------------------------------------------------------------
 
سایر امکانات:
- پذیرش شبانه روزی - اتاق و امکانات برای معلولین - تریا . عکسهای تل آل سیزنز پاریس آلزیا ر دس پلانتس فرانسه   آل سیزنز پاریس آلزیا ر دس پلانتس