معرفی هتل ددمان پارک آنتالیا

. معرفی هتل ددمان پارک آنتالیا . معرفی هتل ددمان پارک آنتالیا . مشخصات ------------------------------------------------------------------ .
امکانات تفریحی:
------------------------------------------------------------
استخر:
--------------------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
------------------------------------------------------------
امکانات ورزشی:
----------------------------------------------------------
خدمات:
- سرویس ایاب و ذهاب (مشمول هزینه)
سایر امکانات:
- پذیرش شبانه روزی - روزنامه - گاوصندوق - تهویه - بار - منطقه بدون سیگار
.
عکسهای هتل ددمان پارک آنتالیا
هتل ددمان پارک آنتالیا
هتل ددمان پارک آنتالیا
هتل ددمان پارک آنتالیا
هتل ددمان پارک آنتالیا
هتل ددمان پارک آنتالیا
هتل ددمان پارک آنتالیا
هتل ددمان پارک آنتالیا