معرفی هتل اتاپ پاریس پرت دی منتمارتر فرانسه

  هتل اتاپ پاریس پرت دی منتمارتر . معرفی هتل اتاپ پاریس پرت دی منتمارتر فرانسه . معرفی هتل اتاپ پاریس پرت دی منتمارتر فرانسه . اين هتل داراي 464 اتاق مي باشد.کارکنان پذيرش، شبانه روز پاسخگوي مسافرين مي باشند .
امکانات تفریحی:
----------------------------------------------------------------------------
استخر:
--------------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
- اتاقهای پاک و بدون سیگار
امکانات ورزشی:
------------------------------------------------------------------------
خدمات:
------------------------------------------------------------------
سایر امکانات:
- پذیرش شبانه روزی - اتاق و امکانات برای معلولین - آسانسور - انبار بار و چمدان - گرمایش - منطقه بدون سیگار
.
عکسهای هتل اتاپ پاریس پرت دی منتمارتر فرانسه 
هتل اتاپ پاریس پرت دی منتمارتر
هتل اتاپ پاریس پرت دی منتمارتر
هتل اتاپ پاریس پرت دی منتمارتر
هتل اتاپ پاریس پرت دی منتمارتر