تور آنکارا در هتل آنیتپ0002

هتل آنیتپ 2000

. تور آنکارا در هتل آنیتپ 0002 . تور آنکارا در هتل آنیتپ0002 . اين هتل داراي 40 اتاق مي باشد. .
امکانات تفریحی:
-------------------------------------------------------------------------------
 
استخر:
----------------------------------------------------
 
اتاق های ویژه:
---------------------------------------------------------
 
امکانات ورزشی:
-----------------------------------------------
 
خدمات:
--------------------------------------------------
 
سایر امکانات:
--------------------------------------------.
عکسهای هتل آنیتپ 2000
هتل آنیتپ 2000 هتل آنیتپ 2000 هتل آنیتپ 2000