تور آنکارا در هتل ریسکیت بوتیک

  هتل ریسکیت بوتیک . تور آنکارا در هتل ریسکیت بوتیک . تور آنکارا در هتل ریسکیت بوتیک . اين هتل داراي 25 اتاق مي باشد. .
امکانات تفریحی:
----------------------------------------------------------
استخر:
-----------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
------------------------------------------------------
امکانات ورزشی:
--------------------------------------------------------
خدمات:
--------------------------------------------------------
سایر امکانات:
-------------------------------------------------------------
.
عکسهای  هتل ریسکیت بوتیک
هتل ریسکیت بوتیک