تور آنکارا در هتل مالتیپی2000 هتل مالتیپی2000 . تور آنکارا در هتل مالتیپی2000 . تور آنکارا در هتل مالتیپی2000 . اين هتل داراي 35 اتاق مي باشد. .
امکانات تفریحی:
---------------------------------------------
استخر:
------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
-----------------------------------------------------------
امکانات ورزشی:
----------------------------------------------------
خدمات:
---------------------------------------------------
سایر امکانات:
--------------------------------------------------------.
.
عکسهای هتل مالتیپی2000
.
هتل مالتیپی2000
هتل مالتیپی2000
هتل مالتیپی2000
هتل مالتیپی2000
هتل مالتیپی2000
هتل مالتیپی2000