فرهنگ و نوع موسیقی در ترکیه

موسیقی در کشور ترکیه
Music in Turkey در حال حاضر موسیقی پاپ در ترکیه طرفداران زیادی دارد و مردم ترکیه  کمتر به موسیقی سنتی علاقه نشان می‌دهند اما در حالت کلی درباره ترکیه و موسیقی در ترکیه می توان گفت که این موسیقی از ترکیبی از موسیقی محلی آسیای مرکزی، غربی، کلاسیک ایرانی، اروپای مدرن و پاپ آمریکایی تشکیل شده است.. براساس اسناد موجود، سازهای بادی برنجی و کوبه‌ای در «ینی چری» یا همان واحدهای ویژه ارتش امپراتوری عثمانی کاربرد داشته است، اما در حال حاضر و با توجه به گرایش ترک‌ها به موسیقی پاپ، کمتر موسیقی را می‌توان یافت که فقط از این نوع سازها استفاده کرده باشد. موسیقی در کشور ترکیه