موقعیت جغرافیایی ترکیه

turkey-tourism-map-cartoon   موقعیت جغرافیایی ترکیه The geographical location of Turkey کشور توریسم پذیر ترکیه در نیمکره شمالی و درنقطه برخورد ۲ قاره اروپا و آسیا قرار گرفته است. ترکیه در جنوب شرقی قاره ی اروپا و درجنوب غربی قاره ی آسیای میانه واقع شده و بین .  طول ترکیه از شرق تا غرب ۱۶۶۰ کیلومتر و عرض آن حدودا ۵۵۰ کیلومتر است. درباره  ترکیه میتوان گفت که دارای شکل هندسی منحصر به فردی است که تأثیر زیادی در توسعه اقتصادی این کشور دارد. موقعیت جغرافیایی ترکیه باعث شده تا این کشور پلی بین ۲ قاره آسیا و اروپا باشد. این کشور باداشتن گذرگاه های بسفر و داردانل ترکیه همانند شاهراهی از اروپا به کشورهای مسلمان و برعکس عمل میکند.