تور انکارا در هتل ایتپس مولا

هتل ایتپس مولا . تور انکارا در هتل ایتپس مولا . تور انکارا در هتل ایتپس مولا . موقعیت این هتل، دسترسی به اماکن توریستی را آسان ساخته است.کارکنان مهربان و با دقت هتل، آماده خدمت رسانی میباشند.اين هتل داراي 58 اتاق مي باشد. .
امکانات تفریحی:
--------------------------------------------------------------------------
 
استخر:
---------------------------------------------------------------
 
اتاق های ویژه:
-------------------------------------------------------------
 
امکانات ورزشی:
--------------------------------------------------------------
 
خدمات:
-----------------------------------------------------
 
سایر امکانات:
-------------------------------------------------------
.
عکسهای هتل ایتپس مولا
هتل ایتپس مولا
هتل ایتپس مولا
هتل ایتپس مولا
هتل ایتپس مولا
هتل ایتپس مولا
هتل ایتپس مولا
هتل ایتپس مولا
هتل ایتپس مولا
هتل ایتپس مولا