تور ترکیه در هتل پارک گزی

هتل پارک گزی . تور ترکیه در هتل پارک گزی . تور ترکیه در هتل پارک گزی . اين هتل داراي 75 اتاق مي باشد. .
امکانات تفریحی:
-----------------------------------------------------------------------
استخر:
-------------------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
-----------------------------------------------------
امکانات ورزشی:
-----------------------------------------------
خدمات:
-----------------------------------------------------
سایر امکانات:
-----------------------------------------------------
.
عکسهای هتل پارک گزی
هتل پارک گزی
هتل پارک گزی
هتل پارک گزی
هتل پارک گزی
هتل پارک گزی
هتل پارک گزی
هتل پارک گزی
هتل پارک گزی
هتل پارک گزی