تور ترکیه در هتل گولدن بوتیک

هتل گولدن بوتیک . تور ترکیه در هتل گولدن بوتیک . تور ترکیه در هتل گولدن بوتیک . اين هتل داراي 36 اتاق مي باشد. .
امکانات تفریحی:
-------------------------------------------------------
استخر:
-----------------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
------------------------------------------------------------------
امکانات ورزشی:
--------------------------------------------------------------------
خدمات:
--------------------------------------------------------
سایر امکانات:
------------------------------------------------------
.
عکسهای هتل گولدن بوتیک
هتل گولدن بوتیک
هتل گولدن بوتیک
هتل گولدن بوتیک
هتل گولدن بوتیک
هتل گولدن بوتیک
هتل گولدن بوتیک
هتل گولدن بوتیک
هتل گولدن بوتیک
هتل گولدن بوتیک