تور ترکیه در هتل کاپیتال

هتل کاپیتال . تور ترکیه در هتل کاپیتال . تور ترکیه در هتل کاپیتال . اين هتل داراي 55 اتاق مي باشد. .
امکانات تفریحی:
---------------------------------------------------------------
 
استخر:
------------------------------------------------------
 
اتاق های ویژه:
---------------------------------------------------------------------
 
امکانات ورزشی:
--------------------------------------------------------------
 
خدمات:
--------------------------------------------------------
 
سایر امکانات:
---------------------------------------------------------------
.
عکسهای هتل کاپیتال
هتل کاپیتال
هتل کاپیتال
هتل کاپیتال
هتل کاپیتال
هتل کاپیتال
هتل کاپیتال
هتل کاپیتال
هتل کاپیتال
هتل کاپیتال