تور ترکیه در هتل پارک نیزا

هتل پارک نیزا . تور ترکیه در هتل پارک نیزا . تور ترکیه در هتل پارک نیزا . اين هتل داراي 65 اتاق مي باشد. .
امکانات تفریحی:
------------------------------------------------------------------
استخر:
-----------------------------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
-------------------------------------------------------------------------
امکانات ورزشی:
------------------------------------------------------------------------
خدمات:
-----------------------------------------------------------------
سایر امکانات:
-------------------------------------------------------------------
.
عکسهای هتل پارک نیزا
هتل پارک نیزا
هتل پارک نیزا
هتل پارک نیزا
هتل پارک نیزا
هتل پارک نیزا
هتل پارک نیزا
هتل پارک نیزا
هتل پارک نیزا
هتل پارک نیزا