تور ترکیه در هتل اکتیف مترو پولیتن

هتل اکتیف مترو پولیتن . تور ترکیه در هتل اکتیف مترو پولیتن . تور ترکیه در هتل اکتیف مترو پولیتن . کارکنان مهربان و با دقت هتل، آماده خدمت رسانی میباشند.اين هتل داراي 96 اتاق مي باشد. .
امکانات تفریحی:
-----------------------------------------------------------------------
استخر:
-----------------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
----------------------------------------------------------
امکانات ورزشی:
--------------------------------------------------------
خدمات:
----------------------------------------------------
سایر امکانات:
---------------------------------------------------------------
.
عکسهای هتل اکتیف مترو پولیتن
هتل اکتیف مترو پولیتن
هتل اکتیف مترو پولیتن
هتل اکتیف مترو پولیتن
هتل اکتیف مترو پولیتن
هتل اکتیف مترو پولیتن
هتل اکتیف مترو پولیتن
هتل اکتیف مترو پولیتن
هتل اکتیف مترو پولیتن
هتل اکتیف مترو پولیتن