معرفی هتل سامسنو اون گنچارنایا

  هتل سامسنو اون گنچارنایا . معرفی هتل سامسنو اون گنچارنایا . معرفی هتل سامسنو اون گنچارنایا . این هتل از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار می باشد. .
امکانات تفریحی:
------------------------------------------------------------------
استخر:
----------------------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
----------------------------------------------------------------
امکانات ورزشی:
خدمات:
- خانه داری - سرویس ایاب و ذهاب (مشمول هزینه)
سایر امکانات:
- پذیرش شبانه روزی - اتاقهای پاک و بدون سیگار - پذیرش و تحویل سریع - محل مخصوص کشیدن سیگار - گرمایش - منطقه بدون سیگار
.
عکسهای هتل سامسنو اون گنچارنایا
هتل سامسنو اون گنچارنایا
هتل سامسنو اون گنچارنایا
هتل سامسنو اون گنچارنایا
هتل سامسنو اون گنچارنایا
هتل سامسنو اون گنچارنایا
هتل سامسنو اون گنچارنایا