معرفی هتل سامسنو اون آدمیرالتیسکایا

  هتل سامسنو اون آدمیرالتیسکایا . معرفی هتل سامسنو اون آدمیرالتیسکایا . معرفی هتل سامسنو اون آدمیرالتیسکایا . مشخصات ------------------------------------------------------------------------------ .
امکانات تفریحی:
----------------------------------------------------------------
استخر:
-----------------------------------------------------------------------
اتاق های ویژه:
--------------------------------------------------------------------
امکانات ورزشی:
--------------------------------------------------------------------
خدمات:
- خانه داری - سرویس ایاب و ذهاب (مشمول هزینه)
سایر امکانات:
- اتاقهای پاک و بدون سیگار - پذیرش و تحویل سریع - گرمایش - منطقه بدون سیگار
.
عکسهای هتل سامسنو اون آدمیرالتیسکایا
هتل سامسنو اون آدمیرالتیسکایا
هتل سامسنو اون آدمیرالتیسکایا
هتل سامسنو اون آدمیرالتیسکایا
هتل سامسنو اون آدمیرالتیسکایا
هتل سامسنو اون آدمیرالتیسکایا
هتل سامسنو اون آدمیرالتیسکایا