محوطه خواجه سنگ آور بجنورد همراه با عکس

.
محوطه خواجه سنگ آور بجنورد همراه با عکس
.
محوطه خواجه سنگ آور بجنورد همراه با عکس
شماره ثبت در فهرست آثار ملی : ۱۹۶۹۵ مساحت : ۶۰۰۰ متر مربع قدمت : این محوطه بقایای یک قلعه خشتی و گِلی است که پلان مستطیلی بوده و با برج و بارو استحکام بخشی شده بود . بررسی های باستانشناسی نشان میدهد این قلعه طی قرون ۷ – ۸ هجری مسکونی بوده است . محوطه خواجه سنگ آور محوطه خواجه سنگ آور محوطه خواجه سنگ آور