موزه آثار شهدای زنجان همراه با عکس

.
موزه آثار شهدای زنجان همراه با عکس
.
موزه آثار شهدای زنجان همراه با عکس
موزه شهداء زنجان تحت نظارت بنياد شهيد استان در سال 1378 در خانه توفيقي افتتاح شد. بناي توفيقي در بافت تاريخي و قديمي شهر در محله معروف به غربييه بالا كه به محله خرابه رجي نيز مشهور بوده قرار دارد. اين بنا از شمال غرب نزديك به دروازه رشت و از جنوب نزديك به دروازه قزوين مي­باشد. بناي توفيقي از بناهاي اواخر دوران قاجار و اوايل پهلوي بوده و به شماره 2664 مورخ 25/12/87 به ثبت آثار ملي كشور رسيده است. بناي توفيقي از نقطه نظر سبك معماري و سياق تزئيني مصاديق الگوي تقارن و رايج در اواخر قاجار و اوايل پهلوي بوده و منزل اولين شهردار زنجان (آقاي علي­اكبر توفيقي) است. تلفن: 7-3220606 ساعت بازديد: صبح­ها 12-9 بعدازظهرها 19-16 تعطيلي:تعطيلات رسمي و جمعه­ ها بهاء بليط: رايگان موزه آثار شهدای زنجان موزه آثار شهدای زنجان موزه آثار شهدای زنجان موزه آثار شهدای زنجان موزه آثار شهدای زنجان