آبشار گله خانه ( کله خانه ) زنجان همراه با عکس

.
آبشار گله خانه ( کله خانه ) زنجان همراه با عکس
.
آبشار گله خانه ( کله خانه ) زنجان همراه با عکس
آبشارگله خانه در 15 کيلومتري شمال شرق ابهر و در مسير ييلاق مرشون(مرچين) واقع شده است. مسير دسترسي به آبشار گله خانه(کوله خانه) از ميان باغات پربار و درختان سرسبز منطقه مي گذرد که در آن ميان درختان بلند سپيدار و گردو، جلوه خاصي دارند. تقريبا يک کيلومتر مانده به روستاي مرشون،يک راه انحرافي خاکي در کنار جاده مي باشد که به روستا و آبشار گله خانه منتهي مي شود. در کنار روستا، رودخانه کوچکي جاري است که با حرکت در امتداد رودخانه و به سمت پايين به آبشار آن خواهيد رسيد. شهرستان ابهر و خرمدره در دره اي بسيار سرسبز و زيبا واقع شده اند و به جهت داشتن خاکي حاصلخيز و اقليمي مطلوب، يکي از مراکز اصلي توليدات زراعي و باغي استان زنجان محسوب مي شوند. آبشار گله خانه ( کله خانه ) آبشار گله خانه ( کله خانه ) آبشار گله خانه ( کله خانه ) آبشار گله خانه ( کله خانه )