سد کینه‌ورس زنجان همراه با عکس

. سد کینه‌ورس زنجان همراه با عکس . سد کینه‌ورس زنجان همراه با عکس   سد کینه‌ورس در شهرستان ابهر و در فاصله 14 کیلومتری جنوب‌غربی این شهرستان و حدود 5 کیلومتری روستای کینه‌ورس قرار دارد. این سد بر روی شاخه‌کینه‌ورس از رودخانه ابهررود که از جنوب به طرف شمال جریان داشته و به دشت تاکستان وارد می شود قرار است بزودی کلاس اموزشی قایق رانی و اسکی روی اب در دریاچه این سد برگزار شود و این محل با طبیعت زیبایش به یک منطقه تفریحی تبدیل شود. سد کینه ورس