مسجد جامع شهرضا همراه با عکس

\r\n.\r\n\r\nمسجد جامع شهرضا همراه با عکس\r\n\r\n.\r\n\r\nمسجد جامع شهرضا همراه با عکس\r\n\r\n \r\n\r\nمسجد جامع شهرضا یکی از زیباترین آثارتاریخی این شهرستان واقع در مرکزشهر و ورودی بازار قدیمی است.\r\nاین مسجد دوره سلجوقی گنبدی با ارتفاع ۱۰ متر و مناره ای با ارتفاع ۱۵ متر دارد و سبک معماری این بنا از نوع ضربی است که در ساخت آن از آجر ساده استفاده شده است.\r\n\r\nاین بنا با شبستانی بزرگ، محرابی نقاشی شده و منبری سنگی در ابتدای بازار بزرگ سر پوشیده شهرضا قرارگرفته است .\r\n\r\nتاریخ بنای این اثر گرانبها بر اساس لوحی که در سال ۷۳۹ نگاشته شده ،به قرن هشتم هجری می رسد.\r\n\r\nدر دالان این مسجد بریک سنگی وقفنامه ای موجود است که مقداری از آب ملک ‘صحرای موقان’ شهرضا را وقف مسجد کرده تا از منافع حاصله سهمی را با سادات فقیر و سهم دیگری را صرف تعمیر و فرش و روشنایی کنند .\r\n\r\nبه مرور زمان بافت قدیمی مسجد دستخوش تغییراتی شده که می توان به مواردی نظیرخراب کردن حوض آب وسط حیاط و جابجایی سنگ آب آن به کاروانسرای جعفرخان اشاره کرد.\r\n
\r\n
\r\n
\r\nهمچنین یکی از منارهای این مسجد در سالهای گذشته در اثر صاعقه تخریب شده و فقط ته مناره باقی مانده است.\r\n\r\nرئیس نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شهرضا گفت: ۴۰۰ اثر باستانی و تاریخی در شهرستان شهرضا وجود دارد که مسجد جامع یکی از مهمترین این آثار است .\r\n\r\n‘محمدحسن شبانی’ افزود:هم اکنون این مکان به همت میراث فرهنگی مورد مرمت قرار گرفته تا بتواند پذیرای علاقه مندان تاریخ و مذهب این مردم باشد .\r\n\r\nوی به وجود بیش از ۴۰۰ اثر باستانی و تاریخی این شهرستان اشاره کرد و گفت: ثبت ۵۰ اثر شهرضا در فهرست آثار ملی نشان از اهمیت تاریخی وتمدن بالای این شهرستان است.\r\n\r\n\"مسجد\r\n\r\n\"مسجد