مسجد خان اصفهان همراه با عکس

\r\n.\r\n\r\nمسجد خان اصفهان همراه با عکس\r\n\r\n.\r\n\r\nمسجد خان اصفهان همراه با عکس\r\n\r\n \r\n\r\nاین مسجد۲۰۰۰ (دو هزار) متر مربع مساحت دارد که از دو قسمت مسجد و شبستان تشکیل شده و سبک مصالح بکار رفته در آن آجری میباشد .\r\n\r\nگنبد مسجد خان یکی از آثار به جا مانده از دوران زندیه در شهرستان شهرضا می باشد .\r\n\r\nبر۲ ستون سنگی قطور و زیبا استوار شده است و حیات مسجد دارای سنگ فرشهای قدیمی است که نظر هر بینده ای را به خود جلب میکند .\r\n\r\nدراین مسجد به دلیل نداشتن موقوفات هیچ گونه برنامه فرهنگی و مذهبی برگزار نمی گردد و مورد بی توجهی مردم و مسئولان قرار گرفته است .\r\n\r\nگفتنی است با وجود قدمت این بنای تاریخی و زیبایی و شکوهی که این بنا دارد ،کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته ومتاسفانه اطلاعات دقیقی در مورد این مسجد وجود ندارد.\r\n\r\n\"مسجدخان