دریاچه نمک آران در فاصله 35 کیلومتری شمال شرقی شهرستان آران و بیدگل واقع است . این دریاچه از غرب به کوه های سفیدآب و سیاه کوه و منطقه پارک ملی کویر ، از شمال و غرب بخ کویر مسیله و از جنوب به کویر مرنجاب و بند ریگ محدود است.\r\n\r\nوسعت این دریاچه در حدود 647 کیلومتر مربع می باشد . این دریاچه شکلی شبیه به یک مثلث دارد که راس آن به سمت شمال است . طول قاعده این مثلث 35 کیلومتر و ارتفاع آن 38 کیلومتر می باشد .\r\n\r\nزمین این دریاچه پوشیده از رسوبات نمک است که بر اثر انباشته شدن سیلاب ها و آب های سطحی در طول قرن ها پدید آمده است . عمق نمک این دریاچه بین 5 تا 54 متر متغیر است که توسط لایه های خاک رس از یکدیگر جدا شده اند .\r\n\r\nبا هر بار بارش و تبخیر آب در این دریاچه ، نمک های موجود کرت بندی های زیبایی به شکل پلی گن تشکیل می دهند که دیدن مناظر آن خالی از لطف نیست .\r\n\r\nزمین های اطراف این دریاچه بشدت باتلاقی می باشند که وسعت باتلاق ها در منطقه غرب دریاچه به مراتب وسیع تر از مناطق دیگر آن است . از جمله مناطق باتلاقی این دریاچه می توان به حوض قیلوقه در شرق و یا باتلاق دو کویری در منطقه جنوب شرقی دریاچه اشاره کرد.\r\n\r\nاز جمله مناطق دیدنی این دریاچه جزیره سرگردان می باشد که در قسمت جنوبی جزیره واقع است . ارتفاع متوسط دریاچه نمک از سطح دریا 707 متر می باشد . قسمت های شمالی دریاچه از ارتفاع کمتری برخوردار هستند .\r\n
\r\nدریاچه نمک آران در اکثر ماه های سال خشک و پوشیده از نمک است . در ماه های بارندگی ارتفاع آب این دریاچه در بعضی از مناطق به 2 سانتی متر می رسد ولی پس از تابش خورشید به سرعت تبخیر می شود . رود های مهمی که به این دریاچه وارد می شوند در سمت شمال و مغرب قرار دارند و عبارتند از : رود شور ، رود کرج ، جاجرود ، حبله رود و قره سو . مهم ترین ترکیباتی که در دریاچه ی نمک وجود دارد عبارتنداز : کلرید سدیم ، سولفات سدیم ، کلرید منیزیم ، سولفات منیزیم و …\r\nجهانگردان زیادی به نام این دریاچه اشاره کرده اند که از آن جمله می توان به مارکوپلو ، لرد کرزن و … اشاره کرد .\r\n\r\nراه های ورود به دریاچه :\r\n\r\nدو راه برای ورود به دریاچه وجود دارد .\r\n\r\nراه اول ، در مسیر آران به مرنجاب پس از طی مسافتی در حدود 35 کیلومتر به دو راهی دریاچه نمک می رسید .\r\nمسیر دوم ، پس از عبور از کاروانسرای مرنجاب و طی مسافتی در حدود 10 کیلومتر به دو راهی چاه سکن می رسید که با انتخاب مسیر سمت دریاچه می توان وارد دریاچه شد .\r\n\r\nلازم به ذکر است که زمین های اطراف دریاچه بشدت باتلاقی هستند . با این وصف رانندگی در خارج از این دو مسیر می تواند مشکل آفرین باشد . آخرین تلاش گروه برای ورود به دریاچه از مسیر حوض قیلوقه ، پس از فرو رفتن 4 خودرو در باتلاق بدون نتیجه پایان یافت .\r\n\r\n\"دریاچه\r\n\r\n\"دریاچه\r\n\r\n\"دریاچه\r\n\r\n\"دریاچه\r\n\r\n\"دریاچه\r\n\r\n\"دریاچه\r\n\r\n\"دریاچه