تندیس آدام داشی اردبیل همراه با عکس

. تندیس آدام داشی اردبیل همراه با عکس . تندیس آدام داشی اردبیل همراه با عکس   تندیس آدام داشی در قشلاق قوردلی رضی قشلاق زیبای قوردولی در فاصله 7کیلو متری غرب شهر رضی واقع شده و از سمت جنوب با روستای حسنلو و از سمت غرب با روستای نصیرکندی همسایه است. وجه تسمیه این منطقه همانطور که از خودش بر میاید به معنای محل زندگی و یا محل تجمع گرگهاست البته در این نامگذاری شکل ساختاری منطقه که غالبا تشکیل شده از سنگ ها و صخره های بزرگ است، که نمونه بارز ان آدام داشی(سنگ انسان نما) بی تاثیر نبوده است . تندیس آدام داشی تندیس آدام داشی تندیس آدام داشی