کاروانسرای قانلی بلاغ اردبیل همراه با عکس

.
کاروانسرای قانلی بلاغ اردبیل همراه با عکس
.
کاروانسرای قانلی بلاغ اردبیل همراه با عکس
تصاویر بسیار زیبای کاروانسرای قانلی بلاغ واقع در روستای سرباز وطن(قانلی بلاغ) که از لب جاده (اردبیل-گرمی) تا کاروانسرا حدود 3کیلومتر راه شوسه هست. کاروانسرای قانلی بلاغ کاروانسرای قانلی بلاغ کاروانسرای قانلی بلاغ کاروانسرای قانلی بلاغ کاروانسرای قانلی بلاغ