دهکده صخره ای اباذراردبیل همراه با عکس

.
دهکده صخره ای اباذراردبیل همراه با عکس
.
دهکده صخره ای اباذراردبیل همراه با عکس
اين دهكده در فاصله حدود 5/9 كيلومتري جنوب شهر نير و 5/1 کیلومتری روستای فعلی اباذر قرار دارد گرچه دهكده صخره‌اي در دل صخره و در پشت قبرستان و تپة نه چندان مرتفعي قرار دارد، اما حتي تا چند قدمي نيز قابل رويت نيست، لذا يك مكان كاملا مخفي و مطمئني را تشكيل ميدهد، كه داراي موقعيت تدافعي خاصي مي‌باشد اين دهکده از ترکيب 13 واحد يا فضای معماری تشکيل شده است که هر واحد بطور مستقل در دامنه يا شيب صخره، رو به جنوب کنده شده‌اند. بعضی از واحدها بصورت منفرد و تعدادی ديگر با توجه به عملکردشان متشکل از چندين قسمت هستند. علاوه بر اين در جلوی هر فضای صخره‌ای بقايای ديوار سنگی به چشم می‌خورد که قطر هر کدام به يک متر ميرسد که در حال حاضر تخريب شده‌اند. اغلب آثار معماری صخره‌ای اين دهکده، دارای دريچه های نورگير سقفی برای روشنایی فضای داخلی می باشند .آثار تاریخی بدست آمده در این دهکده نشان دهنده قدمت تاریخی آن را به دوره های قبل از اسلام و دوره اسلامی می باشد .
دهکده صخره ای اباذر دهکده صخره ای اباذر