امامزاده کشته خان یزد همراه با عکس

.
امامزاده کشته خان یزد همراه با عکس
.
امامزاده کشته خان یزد همراه با عکس
این آرامگاه در جنب مسجد جامع مهریز یزد واقع شده در بقعه ای با گنبد بلند و بزرگ است که قبلأ آن را «کشته خانه» می گفتند و امروزه به امام زاده تغییر نام یافته است. مردم اعتقاد دارندکه به هنگام هجوم مغول جمعی که به اینجا پناه آورده بودند قتل عام شده اند و بر این اساس به کشته خانه معروف شده است. این بنا که سال ها به صورت خرابه ای بود، در سال 1342 ‏مرمت و بازسازی گردید. بر دیوار اصلی آثار گچبری و نوشته های یادگاری دیده می شود که از جمله این نوشته ها عبارت «تاریخ وفات عالی جناب سیادت و نجابت پناه کمال میرحسین بن عالی جناب سیادت و مرحمت آیات امیر سید علی مهریجردی فی یوم الاحد بیست و چهارم شهر شوال المعظم سنه 1082 کتب العبد عباس بن محمد امین» و دیگری به تاریخ 1030و 969 است. در وسط این بقعه صورت قبری،به بلندی وعرض 25/1 وطول 50/2 مترقرار دارد که اطرافش کاشیکاری شده و قبل از مرمت یاد شده، بیشتر از یک متر آن زیر خاک بوده است.
آدرس :جنب مسجد جامع مهریز یزد امامزاده کشته خان