چشمه تامهر تفت همراه با عکس

.
چشمه تامهر تفت همراه با عکس
.
چشمه تامهر تفت همراه با عکس
در فاصله 6 كيلومتري شهر تفت و در كنار راه آسفالته يزد- شيراز واقع شده كه ارزش و اهميت گردشگري خاصي براي گردشگران داخلي دارد. اين چشمه غالباً از اوايل بهار تا اواخر تابستان داراي آب نسبتاً خوبي مي باشد و با شروع فصل پاييز آب دهي آن كم مي شود. در بعضي از سال ها خشك مي شود نام اين چشمه را به همين دليل تامهرناميده اند. چشمه تامهر تفت