کلیسای مار دانیال ارومیه همراه با عکس

.
کلیسای مار دانیال ارومیه همراه با عکس
.
کلیسای مار دانیال ارومیه همراه با عکس
اين كليسا در بيست و پنج كيلومتري شمال اروميه، در بالاي يك تپه باستاني متعلق به هزاره اول ق. م بر ساحل رود نازلو چاي بنا شد. اين كليسا متعلق به دوره ساساني و از سنگ هاي رسوبي گندمي رنگ ساخته شده است. اين بنا در جريان حوادث جنگ اول جهاني به صورت نيمه ويران در آمد و در سال هاي اخير مرمت و بازسازي شد. کلیسای مار دانیال