مسجد اسماعیل بیک همراه با عکس

.
مسجد اسماعیل بیک همراه با عکس
مسجد اسماعیل بیک همراه با عکس
اين مسجد به فاصله کمي ازمسجد جامع بناب قرار گرفته و پس ازمساجد مهرآباد و ميدان، يکي ازبناهاي زيبا و مستحکم بناب به شمارميرود که ازنقطه نظر ساختمان و همچنين ايواني که درجلوي شبستان آن ساخته شده، يکي از آثار جالب دوران صفوي است. ايوان تا آنجا که ممکن بوده، پرشکوه و جالب بنا شده و چهار ستون چوبي آن داراي سرستون هاي زيبايي است که تا حدودي ايوان عالي قاپو و چهل ستون اصفهان را به خاطر مي آورد. ديوارهاي ايوان، تنها با آجرچيني ساده و خفته راسته تزيين گرديده است . دربالاي در ورودي و طرفين آن، مجموعا پنج پنجره ارسي با شيشه هاي رنگين به چشم مي خورد . با عبورازدر چوبي قديمي، وارد کفشکن کوچکي مي شويم که به وسيله نرده اي چوبين ازشبستان جدا مي گردد . قسمت زنانه مسجد، بالکني است که دربالاي همين قسمت قرار دارد . براي ورود به اين بالکن مي توان از راه پله اي که درسمت غربي شبستان است، استفاده کرد . شبستان مسجد داراي هشت ستون چوبي با سرستون هاي مقرنس زيبا و پايه ستون هاي سنگي است که سقف چوبي برروي آنها استوار شده است . فضاي شبستان درکل ساده و تنها نمود تزييني آن، شبکه بندي هاي پنجره و شيشه هاي رنگي آنها ست که به هنگام تابش آفتاب، به فضاي داخل مسجد جلوه اي خاص مي بخشد . مصالح اصلي مسجد را سنگ وآجر و چوب تشکيل مي دهد.
مسجد اسماعیل بیک مسجد اسماعیل بیک مسجد اسماعیل بیک مسجد اسماعیل بیک