بانک ایران و انگلیس زاهدان همراه با عکس

.
بانک ایران و انگلیس زاهدان همراه با عکس
.
بانک ایران و انگلیس زاهدان همراه با عکس
اثر تاریخی بانک ایران و انگلیس که در سال 1384 به شماره 11191 در فهرست آثار ملی ثبت شده است . بانک ایران و انگلیس با بیش از 3 هزار و 180 مترمربع مساحت و 623 مترمربع زیر بنا در مرکز شهر زابل قرار دارد. این اثر تاریخی مجموعه‌ای از آثار استعمار است که به صورت موزه‌ای باز، مکان ارزشمندی برای مطالعه فعالیت‌های تجاری و سیاسی استعمار در شمال سیستان‌و‌بلوچستان است. بانک ایران و انگلیس بانک ایران و انگلیس