شیر آباد همراه با عکس

.
شیر آباد همراه با عکس
شیر آباد همراه با عکس
معرفی یکی از مکانهای تفریحی لاشارشیرآباد(پوتاپ)شیرآباد یکی از بهتری وقشنگ ترین مکانهای تفریحی لاشار است که راه آن از جاده ی هریدوک جدا میشود واز اسپکه تا آن جا30 دقیقه راه است. شیرآباد با داشتن این مکان تفریحی نظر خیلی از مردم را از تمام نقاط به خود جلب کرده وچون جای بسیارزیبایی است مردم آن جا را دوست دارن، ودارای ابشارهای خیلی زیبا و رود خانه ای در بلندی کوه ها دارد که مردم از نگاهکردن به آن متعجب میشوند،و رودخانه آن بسیا بزرگ است وهیچ کس نمیتواند تا آخر آن برود چون بسیار طویل است و آخرش معلوم نمیشود که تا کجا میرود، وهمچنین یکی دیگراز ویژگی های آن این است که دارای دوتا آب گرم است که برای بسیاری از بیماری ها مفید است.شیرآباد از هرنظر برای تفریح یک مکان امن و زیبا وخیلی قشنگ است که حتی جاهای گودی هم دارد که برای افرادی که شنا دوست دارند خوب است وآب آن نوشیدنی و شیرین است، ابی که از دل کوه بیرون می آید.
شیر آباد