تنگ سرحه زاهدان همراه با عکس

.
تنگ سرحه زاهدان همراه با عکس
.
تنگ سرحه زاهدان همراه با عکس
تنگ سرحه یکی دیگر از مکانهای زیبا ولی کوهستانی و بسیار زیبا برای تفریح می باشد که مردم برای گزراندن وقت خود به آنجا میروند و تنگ سرحه منطقه ای با کوههای سر به فلک کشیده است که رودخانه ای زیبا از وسط کوههای آن می گزرد، تنگ سرحه روستایی قدیمی وکوهستانی است که مردم آن در بالای کوهها زندگی می کنند وراه آن از اسپکه تا آنجا سی30 کیلومتر است که راهش خوب و از جاده ترانزیتی که از اسپکه به نیکشهر می رود جدا می شود، افرادی که اهل تفریح و دیدن مکانهای دیدنی وتفریحی هستند تنگ سرحه یکی از همان مکانهاست که مختص مکانهای دیدنی هست تنگ سرحه تنگ سرحه