زیارتگاه مرتضی علی همراه با عکس

. زیارتگاه مرتضی علی همراه با عکس . زیارتگاه مرتضی علی همراه با عکس   زیارتگاه مرتضی علی زیارتگاه منسوب به مرتضی علی با توجه به نوع معماری بنا به دوره تیموری- صفوی نسبت داده می شود و در دو کیلومتری شرق میدان معلم در خاش 500 متری جاده آسفالته قدیمی خاش و 5/3 کیلومتری قلعه حیدرآباد در حومه شرقی خاش در فاصله حدود 500 متری جاده آسفالته قدیمی خاش به سراوان در جوار تپه ای به همین نام واقع شده است. بنا دارای پلان مربع شکل و گنبدی که بر روی گوشواره ها و طاق نماهای زیبایی ایجاد شده است. داخل بنا با اندود گچ پوشیده شده و دارای 10 طاق نما و محراب است. و مکانی نیز در کنار مقبره برای استفاده زائرین در نظر گرفته شده است. زیارتگاه مرتضی علی زیارتگاه مرتضی علی