سد خیرآباد زاهدان همراه با عکس

.
سد خیرآباد زاهدان همراه با عکس
.
سد خیرآباد زاهدان همراه با عکس


سد مخزنی «خیرآباد نیکشهر» واقع در استان سیستان و بلوچستان، 145 کیلومتری شمال‌غربی چابهارو هم چنین در 12 كيلومتري شمال شرقي شهرستان نيكشهر، در جنوب شرقي ايران واقع است.به منظور ارزيابي خصوصيات توده سنگ پي و شناخت دقيق توده سنگ ساختگاه سد، تعداد 6 گمانه اكتشافي در محل ساختگاه سد حفاري شد . همچنين با انجام تعداد 28 آزمون تراوايي لوژان در گمانه هاي اكتشافي، خصوصيات تراوايي سنگ پي مورد ارزيابي قرار گرفت . ارزيابي هاي انجام شده روي نفوذپذيري و سالم بودن سنگ پي نشان داد كه به طور كلي با افزايش عمق سنگ سالم تر شده و نفوذپذيري آن كمتر مي شود . در مرحله بعد با انجام تزريق آزمايشي در سنگ پي، كيفيت تزريق پذيري محيط مورد ارزيابي قرار گرفت.در حالت كلي نتايج تزريق آزمايشي مطلوب ارزيابي شده و انجام عمليات تزريق و ايجاد پرده آب بند در ساختگاه سد ضروري تشخيص داده شد. سد خیرآباد