امامزاده هفت صندوق قزوین همراه با عکس

. امامزاده هفت صندوق قزوین همراه با عکس . امامزاده هفت صندوق قزوین همراه با عکس   امامزاده هفت صندوق قزوین  در میان گورستان روستای هفت صندوق شهر ضیاءآباد در 21 کیلومتری جاده ضیاءآباد به تاکستان قرار دارد. ساختمان این امامزاده به شکل مستطیل بوده و دارای حرمی مربع شکل است که ایوان و درِ ورودی آن در قسمت جنوبی قرار دارد. دیواره شرقی و غربی دارای چهار طاق‌نمای کم‌عمق به ارتفاع 7 متر است که از تزئینات اندک آجری برخوردار می‌باشد. ضلع شمالی بنا سه طاق‌نما با قوس جناغی دارد. گنبد بنا از نوع دوپوش است که از خارج به صورت پیازی و از داخل مدور است. بنای فعلی امامزاده از آثار دوره قاجاریه می‌باشد. امامزاده هفت صندوق امامزاده هفت صندوق