زیارتگاه شاه شهید قشم همراه با عکس

. زیارتگاه شاه شهید قشم همراه با عکس . زیارتگاه شاه شهید قشم همراه با عکس
از بقاع متبركه است كه توسط منطقه آزاد قشم بازسازی شده و صحن و فضای آن گسترش یافته است . زیارتگاه شاه شهید در جوار غارهای خربس قراردارد . مردم بومی جزیره درباره شاه شهید داستانهای دل انگیزی می گویند. زیارتگاه شاه شهید قشم